Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 283/242/19 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji, koordynacji i monitorowania projektu pn. "Open your mind, change yourself and work across boundaries! Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+