Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 282/241/19 w sprawie powierzenia  Szkołom Podstawowym i Przedszkolom realizacji projektu pn. "Open your mind, change yourself and work across boundaries! Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+