Uchwała nr XXXVIII/944/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok