Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 277/236/19 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania projektu "KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej