Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 275/234/19 w sprawie wzorów wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Mikołowa dla uczniów i studentów