Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 274/233/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 11 im. Leśnych Ludków w Mikołowie ul. M. Kownackiej 1