Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 273/232/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie ul. Janasa 7