Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 272/231/19 w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów