Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Ogranizacyjnych - Lipiec/Sierpień 2019 (VII-VIII.2019/42)