Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 266/225/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa