Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 258/217/19 w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie oraz mikołowskiej szkole podstawowej realizacji zadań w ramach zadania dofinansowanego w konkursie pn. "Zielona pracownia 2019"