Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 257/216/19 w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie oraz mikołowskim szkołom podstawowym realizacji zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - edycja 2019