Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 256/215/19 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych