Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 248/207/19 w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie