Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 245/204/19 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli