Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 243/202/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2019 rok