Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 240/199/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2019 rok