Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 234/193/19 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 5