Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 233/192/19 w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych