Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 228/187/19 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów