Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 227/186/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej