Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 226/185/19 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie