Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 224/183/19 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2030