Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 214/173/19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektorów szkół i zespołu szkolno-przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów