Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 207/166/19 w sprawie Komisji Przetargowej