Uchwała nr X/107/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników