Uchwała nr X/101/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych