Uchwała nr X/98/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2019