Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 205/164/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę