Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 204/163/19 w sprawie harmonogramu oraz wzorów dokumentów obowiązujących podczas realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2020

Stwierdzenie nieważności zarządzenia - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.622.2019