Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 201/160/19 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej