Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 200/159/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mikołów