Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Czerwiec 2019 (VI.2019/41)