Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 192/151/19 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Mikołowa do prowadzenia czynności związanych z przygotowaniem wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023