Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 190/149/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2019 rok