Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała nr XIV/148/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.