Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 180/139/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę