Uchwała nr IX/86/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XII/116/2019 z dnia 27.08.2019 r.