1. Metryczka subwencji na rok 2019 Gmina Mikołów

2. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2019 - plan na dzień 31.03.2019

3. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla oddizału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2019 - plan na dzień 31.03.2019