Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 178/137/19 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i zespołu szkolno-przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów