Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 167/126/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę