Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 166/125/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę