Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 165/124/19 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 59/18/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów