Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 164/123/19 w sprawie powołania komisji przetargowej