Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 163/122/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę