Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 162/121/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę