Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 161/120/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę