Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Maj 2019 (V.2019/40)