Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 149/108/19 w sprawie sposobu podziału środków na 2019 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów