Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 148/107/19 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie